Oferta

Oferta

Przygotowanie terenowo - prawne inwestycji:
 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości
 • dokumentacja geodezyjna do celów prawnych (do obrotu nieruchomościami)
 • rozgraniczenie i wznowienie granic nieruchomości
 • podziały i scalenia nieruchomości
 • wyceny nieruchomości
Mapy do celów projektowych:
 • wykonanie wywiadów branżowych
 • opracowanie mapy własnościowej
 • aktualizacja mapy zasadniczej
 • lokalizacja istniejących sieci uzbrojenia podziemnego
 • opracowanie map do celów projektowych analogowych i cyfrowych
Obsługa geodezyjna inwestycji:
 • zakładanie osnowy realizacyjnej
 • zakładanie reperów roboczych
 • prowadzenie mapy dyżurnej inwestycji
 • tyczenie obiektów budowlanych pod wykop i w wykopie
 • tyczenie punktów głównych, osi, wysokości i innych elementów
 • pomiary kontrolne przed betonowaniem
 • tyczenie osi i wskaźników montażowych na kolejnych kondygnacjach budowli
 • geodezyjna obsługę montażu maszyn, urządzeń, konstrukcji
 • tyczenie tras drogowych - tyczenie tras sieci uzbrojenia podziemnego
 • sprawdzenie lokalizacji i spadków układanych przewodów podziemnych
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń budynków, budowli i podłoża gruntowego
 • pomiary pionowości szybów windowych, budowli wysmukłych i masywnych
 • pomiary powykonawcze zrealizowanych obiektów do odbiorów branżowych
Pomiary sytuacyjno - wysokościowe:
 • zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej - pomiary obiektów powierzchniowych
 • pomiary objętości, powierzchni, itp.
 • pomiary przemieszczeń i osiadań na skutek eksploatacji górniczej
Inne specjalistyczne pomiary i opracowania geodezyjno - kartograficzne

W razie pytań skontaktuj się z nami – pozostajemy do Twojej dyspozycji!

Kontakt

Skontaktuj się z nami i zapytaj o naszą ofertę - chętnie odpowiemy na każde pytanie związane z naszymi usługami geodezyjnymi!

Biuro Usług Geodezyjnych „GEOEKSPERT” P. Warmiński sp.j.

ul. Pokoju 137, 42-504 Będzin
tel./fax: 32 267 43 62
mobile: 501 438 848
email: biuro@geoekspert.com.pl