Geodeta Będzin – nasze usługi

Nowoczesny sprzęt i wykwalifikowana kadra pozwalają nam na świadczenie szeregu usług z zakresu geodezji i kartografii. Doświadczenie, wiedza i rzetelność to nasze największe atuty. Dzięki rozbudowanym zasobom ludzkim i sprzętowym jesteśmy w stanie wykonywać wszystkie prace sprawnie, szybko i dokładnie.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych jest jedną z naszych specjalności. Oznacza to przeprowadzenie wszystkich prac, jakie powinien wykonać geodeta na budowie podczas jej trwania, a także przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu inwestycji. Zakres wykonywanych prac w ramach tej usługi obejmuje zwykle:

 • wytyczanie osnowy realizacyjnej,
 • zaznaczanie reperów roboczych,
 • prowadzenie mapy dyżurnej inwestycji,
 • wytyczanie budynków i obiektów budowlanych pod wykop i w wykopie,
 • wytyczanie punktów głównych, osi, wysokości i innych elementów,
 • wykonywanie pomiarów kontrolnych przed betonowaniem,
 • wytyczanie osi i wskaźników montażowych na kolejnych kondygnacjach budowli,
 • geodezyjną obsługę montażu konstrukcji, maszyn, urządzeń,
 • tyczenie tras drogowych oraz tyczenie tras sieci uzbrojenia podziemnego,
 • sprawdzenie lokalizacji i spadków układanych przewodów podziemnych,
 • wykonywanie pomiarów przemieszczeń i odkształceń budynków, budowli i podłoża gruntowego,
 • pomiary pionowości budowli, szybów windowych i innych konstrukcji,
 • pomiary powykonawcze obiektów do odbiorów branżowych.

Geodezja Będzin – pozostałe usługi

Dla naszych Klientów wykonujemy również szereg innych prac, związanych z geodezją, w tym inwentaryzacje, pomiary czy mapy. Działamy na terenie całego kraju, współpracując zarówno z kontrahentami prywatnymi, jak i korporacyjnymi czy administracyjnymi.

Inne usługi

Przygotowanie terenowo-prawne inwestycji, w tym:

 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości,
 • dokumentacja geodezyjna do celów prawnych (do obrotu nieruchomościami), mapy do celów sądowych,
 • rozgraniczenie i wznowienie granic nieruchomości,
 • scalenia i podział nieruchomości,
 • wyceny nieruchomości.

Mapy do celów projektowych oraz kartografia, w tym:

 • wykonanie wywiadów branżowych,
 • opracowanie mapy własnościowej,
 • aktualizacja pomiarów i mapy zasadniczej,
 • inwentaryzacja sieci uzbrojenia podziemnego,
 • opracowanie analogowych i cyfrowych map do celów projektowych,
 • inne usługi kartograficzne.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe oraz związane z nimi prace, takie jak:

 • tworzenie i aktualizacja mapy zasadniczej – pomiary obiektów powierzchniowych,
 • pomiary objętości, powierzchni itp.,
 • pomiary przemieszczeń i osiadań na skutek eksploatacji górniczej.

Wykonujemy również inne specjalistyczne pomiary i opracowania geodezyjno-kartograficzne.

Nasze biuro usług geodezyjnych pozostaje do Twojej dyspozycji – zapraszamy do kontaktu!
Kontakt

Skontaktuj się z nami i zapytaj o naszą ofertę - chętnie odpowiemy na każde pytanie związane z naszymi usługami geodezyjnymi!

Biuro Usług Geodezyjnych „GEOEKSPERT” P. Warmiński sp.j.

ul. Pokoju 137, 42-504 Będzin
tel./fax: 32 267 43 62
mobile: 501 438 848
email: biuro@geoekspert.com.pl